28 May '16, 3pm

Chantaxes

Todos temos practicado en maior ou menos medida a chantaxe, e non miren para outro lado. De nenos, con aquilo de "se non me das V, dígolle X a Z e xa verás", unha actitude que na adolescencia se vai depurando e virando caro a chantaxe sentimental e emocional. Algunhas persoas teñen pano de lágrimas negro décimo dan nesa especialidade non olímpica nin federada, pero non por iso menos practicada nin estendida. Cada un que sabe os seus exemplos propios ou alleos. Pero nada comparado coa mestría deses dous perfeccionistas chamados Luis Pineda e Miguel Bernard. O primeiro, Pineda, é o presidente da suposta Asociación de Usuarios de Banca, Ausbanc, que deslizando nas orellas das entidades bancarias que se non poñían publicidade nas súas revistas (unha delas chamábase El Club de la Vida Buena , quen se resiste a anunciarse aí?) podían ter mala publicidade, e outros males. O segun...

Full article: http://www.laopinioncoruna.es/opinion/2016/05/28/chantaxe...

Tweets